Publikasjoner

DABRED: Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton

TOKTRAPPORT FF ”G.O. Sars” 15. – 29. mars 2007 – Tokt 2007104 Metodetokt – Pelagiske trålforsøk og forsøk med nytt bunntrålgear

Publikasjonsår
2007  
Utgivelsesspråk
Norsk  
Tilleggspråk
 
Forfattere

Valdemarsen, John Willy

Jørgensen, Terje

Engelsk dokumenttittel
Expedition report FF ”G.O. Sars” 15. – 29. march 2007 – Expedition 2007104 Method expedition - pelagic trawl-trials and trials with new ground gear  
Institusjon
Havforskningsinstituttet  
Dokumenttype
Toktrapport  
Identifikator
ISSN (Serie): 1503-6294  
Fulltekst tilgang URLer

https://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/toktrapporter/2007/Nr.7_2007.pdf/nb-no

 
Redskap

Trål

Flytetrål

Undersøkelse
Utprøving felt  
Biotop
Kystsone  
Formål
Forskning  
Geografisk område
Norske Farvann, Norskekysten  
PDF Fil
Toktrapport_metodetokt_med_pelagisk_tral_og_bunntralgear_2007.pdf  
Dokumentrettighetsbeskrivelse
 
Produktrettigheter
Nei  
Produktrettighetsbeskrivelse
 
Arter

Fisk: Torsk

Fisk: Hyse

Fisk: Flatfisk

Lagt til av
Sofie Myhre Christiansen  
Opprettet
2017-07-14  
Sist redigert
2017-07-14  
Id
684