Publikasjoner

DABRED: Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton

Størrelsesseleksjon i store fangster: brukav sorteringsrist i pelagisk makrell trål

Publikasjonsår
2017  
Utgivelsesspråk
Engelsk  
Tilleggspråk
 
Forfattere

Kvalsvik, Kurt

Misund, Ole Arve

Engås, Arill

Gamst,

Engelsk dokumenttittel
Size selection of large catches: using sorting grid in pelagic mackerel trawl  
Institusjon
Havforskningsinstituttet  
Dokumenttype
Annet  
Identifikator
DOI (Artikler/bokkapitler:  
Fulltekst tilgang URLer
 
Redskap

Annet

Undersøkelse
Adferd  
Biotop
Kystsone  
Formål
Forskning  
Geografisk område
Norske Farvann, Annet  
PDF Fil
 
Dokumentrettighetsbeskrivelse
 
Produktrettigheter
Nei  
Produktrettighetsbeskrivelse
 
Arter
Lagt til av
Bjørn Erik Axelsen  
Opprettet
2017-01-20  
Sist redigert
2017-01-20  
Id
553