Publikasjoner

DABRED: Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton

Levende hyse og torsk fra snurpenot - muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger

Publikasjonsår
2016  
Utgivelsesspråk
Norsk  
Tilleggspråk
 
Forfattere

Midling, Kjell Øyvind

Evensen, Tor Hatten

Humborstad, Odd Børre

Olsen, Stein Harris

Svalheim, Ragnhild Aven

Sæther, Bjørn-Steinar

Engelsk dokumenttittel
Live haddock and cod from purse seine - possibilities for direct delivery. feeding.selection and fishing gear modifications  
Institusjon
Nofima  
Dokumenttype
Institutt rapport  
Identifikator
ISSN (Serie): 1890-579X  
Fulltekst tilgang URLer

https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=XaFDiBWGgyaopYwIJsBAY1OcmRYD/vcegRNDMyCchHo=&docid=01b20256874f34149a528b733080b5660

 
Redskap

Snurpenot

Undersøkelse
Levendeføring/FBA  
Biotop
Kystsone  
Formål
Forskning  
Geografisk område
Norske Farvann, Norskekysten  
PDF Fil
Midling_et_al_2016.pdf  
Dokumentrettighetsbeskrivelse
 
Produktrettigheter
Nei  
Produktrettighetsbeskrivelse
 
Arter

Fisk: Hyse

Fisk: Torsk

Lagt til av
Bjørn Erik Axelsen  
Opprettet
2016-12-20  
Sist redigert
2016-12-20  
Id
488