Publikasjoner

DABRED: Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton

Automatisk telling, måling og veiing av levende torsk - vurdering av teknologi for godkjenning ved kjøp og salg

Publikasjonsår
2012  
Utgivelsesspråk
Norsk  
Tilleggspråk
 
Forfattere

Jakobsen, Ronny Andre

Evensen, Tor Hatten

Sæther, Bjørn-Steinar

Isaksen, Bjørnar

Humborstad, Odd Børre

Midling, Kjell Øyvind

Engelsk dokumenttittel
Automatic counting, measurement and weighing of live cod - evaluation of technology for approval for purchase and sale  
Institusjon
Nofima  
Dokumenttype
Institutt rapport  
Identifikator
ISSN (Serie): 1890-579X  
Fulltekst tilgang URLer

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2379161/Rapport+05-2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 
Redskap

Snurpenot

Undersøkelse
Levendeføring/FBA  
Biotop
Kystsone  
Formål
Utvikling  
Geografisk område
Norske Farvann, Norskekysten  
PDF Fil
Midling_et_al_2016_2.pdf  
Dokumentrettighetsbeskrivelse
 
Produktrettigheter
Nei  
Produktrettighetsbeskrivelse
 
Arter

Fisk: Torsk

Lagt til av
Bjørn Erik Axelsen  
Opprettet
2016-12-20  
Sist redigert
2016-12-20  
Id
483