Publikasjoner

DABRED: Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton

Rapport fra M/S "Langskjær" prøvefiske med sorteringsmaskin for utsortering av hunlodde fra 7/3 - 10/3 1973

Publikasjonsår
0  
Utgivelsesspråk
Norsk  
Tilleggspråk
 
Forfattere

Johnsen, Bjørn

Engelsk dokumenttittel
 
Institusjon
Havforskningsinstituttet  
Dokumenttype
Annet  
Identifikator
DOI (Artikler/bokkapitler:  
Fulltekst tilgang URLer

http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_45033

 
Redskap

Garn

Undersøkelse
Redskapsteknologi  
Biotop
Kystsone  
Formål
Oppdrag  
Geografisk område
Norske Farvann, Norskekysten: Nordland  
PDF Fil
 
Dokumentrettighetsbeskrivelse
 
Produktrettigheter
Nei  
Produktrettighetsbeskrivelse
 
Arter
Lagt til av
Erlend Gullaksen Johannessen  
Opprettet
2013-11-01  
Sist redigert
2013-11-01  
Id
14