Publikasjoner

DABRED: Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton

Seleksjonsmønster i det nord-øst arktiske trålfisket etter totsk og hyse med sorteringsrister med 55, 60, 70 og 80 mm spileavstand

Publikasjonsår
2008  
Utgivelsesspråk
Engelsk  
Tilleggspråk
 
Forfattere

Sistiaga, Manu Berrondo

Grimaldo, Eduardo

Larsen, Roger B.

Engelsk dokumenttittel
Size selectivity patterns in the North-east Arctic cod and haddock fishery with sorting grids of 55, 60, 70 and 80 mm  
Institusjon
Universitetet i Tromsø/Norges fiskerihøgskole  
Dokumenttype
Tidsskrift artikkel  
Tidsskrift
Fisheries Research
Volum 93, Utgavenummer 1, Side 195 til 203
Identifikator
DOI (Artikler/bokkapitler: 10.1016/j.fishres.2008.04.014  
Fulltekst tilgang URLer
 
Redskap

Trål

Undersøkelse
Seleksjon  
Biotop
Hav  
Formål
Forskning  
Geografisk område
Norske Farvann, Norskehavet  
PDF Fil
 
Dokumentrettighetsbeskrivelse
 
Produktrettigheter
Nei  
Produktrettighetsbeskrivelse
 
Arter
Lagt til av
Roger Larsen  
Opprettet
2014-02-06  
Sist redigert
2014-02-06  
Id
131