Om

DABRED: Database over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton

Velkommen til DABRED – database for redskapsforskningen i Norge

Denne portalen inneholder en oversikt over studier på redskap og fangstrelevant adferd hos fisk, skalldyr, krill og plankton i Norge og er utformet i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø/ Fiskerihøgskolen, Sintef Fiskeri og Havbruk AS, Nofima, Møreforsking Marin, NTNU og Fiskeridirektoratet. Fagrapporter, bøker, publikasjoner, og andre rapporter og kronikker med videre som beskriver studiene kan sorteres på forfatter, ansvarlig institusjon, redskapstype, geografisk område med mer. Rapporter kan også søkes frem på fritekst søk. Rapporter som ikke er omfattet av opphavsretter kan lastes ned i pdf format via portalen.


Formålet med DABRED er å sikre næringen, FoU institusjoner og andre interesserte lett tilgang til oppdatert informasjon om gjennomførte studier, rapporter og annen dokumentasjon. Prosjektet finansieres av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (med delfinansiering fra de medvirkende FoU institusjonene. Mer opplysninger om prosjektet finnes på FHF sine hjemmesider under prosjekt nummer 900823.


Til oversikt
Legg inn publikasjon