språk: English
Dato: 24.06.2016 - Neste algeinfo 01.07.2016

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2)
Moderate, noe reduserte algeforekomster i Lyngen og Troms med fortsatt dominans av Pseudo-nitzschia. I Vesterålen er den totale algemengden ytterligere redusert og dominert av dinoflagellater. Forekomsten av Alexandrium tamarense har imidlertid økt og ligger nå godt over faregrensen. Lav totalbestand i Lofoten. Økt algemengde i Salten der dinoflagllater og kalkflagellaten Emiliania huxleyi er framtredende. Ytterligere økte forekomster av Alexandrium tamarense som nå registreres på et nivå lagt over faregrensen. Fortsatt mye alger i Helgeland.

Området Vikna-Stad (2-3)
Det er moderate algeforekomster i Åfjorden og Møre. Høye algeforekomster i Fosnesområdet i Trøndelag der kiselalgen Skeletonema dominerer. Forekomst av Pseudo-nitzschia seriata på vurderingsnivå i Fosnesområdet.
Kiselalger dominerer i hele området, med dominans av Skeletonema og Guinardia. Det er innslag av dinoflagellater og Dinophysis er fortsatt tallrike i Åfjorden. Alexandrium tamarense er påvist i lave forekomster i området denne uken. Økte, moderate algemengder på Sunnmøre med artsrike forekomster av kiselalger og dinoflagellater.

Området Stad-Flekkefjord (3-4)
Økte, men fortsatt varierende algeforekomster i Dalsfjorden der kiselalger dominerer med Chaetoceros og Dactyliosolen fragilissimus som de mest framtredende. Fortsatt høye algeforekomster i Ulvsundet nær Bergen med dominans av Dactyliosolen fragilissimus. I Sunnhordland algemengden betydelig redusert, men er fortsatt dominert av Dactyliosolen fragilissimus.
Lave algeforekomster ved Sveio og Midt-Rogaland. Ved Sveio er det fremdeles kiselalgene som dominerer algesamfunnet, mens dinoflagellatene ( Tripos mueleri) dominerer i Midt-Rogaland. Høye algeforekomster ved Egersund, det er kiselalgen Skeletonema som dominerer i dette området.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave algeforekomster lengst sør i området. Algesamfunnet her domineres av kiselalgene Dactyliosolen fragilissimus sammen med Proboscia alata. I indre del av Skagerrak har algeforekomstene økt noe den siste uken og det registreres høye totalbestander. Det er kiselalgene som er mest fremtredende ( Dactyliosolen fragilissimusSkeletonema og Chaetoceros). Moderate algemengder i Indre-Oslofjord, algesamfunnet her domineres av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi er vanlig i hele området. Denne arten vil ved høye forekomster gi turkisfarget blakket vann.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2016, Havforskningsinstituttet.