språk: English
Dato: 27.03.2015 - Neste algeinfo 10.04.2015

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Algeinfo starter nå opp igjen.
Vi arbeider med en ny og forbedret utgave som vi håper blir ferdig i løpet av våren, men intill videre blir algeinfo publisert på denne siden. Det blir ikke tatt ut prøver i påskeuken, så neste algeinfo kommer 10. april. God påske.

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Økte forekomster av vårblomstrende kiselalger registreres i hele området. Algebiomassen er generelt fortsatt lav, men er høyest lengst sør i området. De mest framtredende algene i området er Chaetoceros socialis, Fragilariopsis og Skeletonema.
Av skadelige alger er det funnet Alexandrium tamarense i håvprøven ved Vikestadvågen.

Området Vikna-Stad (2-3)
Det er alt fra små til høye algeforekomster i området. I Trondheimsfjorden, Nordmøre og Sunnmøre er våroppblomstringen godt i gang. I Romsdal og på Hitra/Frøya er det fortsatt lave totalbestander. Kiselalger dominerer med oppblomstringsmengder av Skeletonema, i tillegg er  Chaetoceros contorusChaetoceros spp., Pseudo-nitzschiaThalassiosira sp, GuinardiaThalassionema spp og Coscinodiscus vanlig i hele området. Når det gjelder skadelige alger er det funnet Alexandrium tamarense både i håvtrekket og i vannprøven ved Molde, og i håvtrekket ved Heggbærvika, Rundhaugen, og Breidvika.

Stad-Flekkefjord (3-4)
I Nordfjord er våroppblomstringen godt i gang og algebiomassen er fremdeles høy med Chaetoceros curvisetusChaetoceros debilis og Chaetoceros decipiens som de mest framtredende artene. Lave/svært moderate algeforekomster i Dalsfjorden der Skeletonema er framtredende. Lave algeforekomster i Hordaland. Reduserte forekomster av kiselalger som fortsatt dominerer i Hjeltefjorden, mens dinoflagellater preger algeforekomstene i Sunnhordland. Alexandrium ostenfeldii og Alexandrium tamarense registreres i området.
Lave algeforekomster i ytre strøk av Rogaland og i Vindafjorden. Det er kiselalgene  Skeletonema og Chaetoceros) som dominerer algesamfunnet i dette området. I Lysefjorden registreres det denne uken en kiselalgeoppblomstring, det er slekten Chaetoseros som dominerer sammen med ThalassiosiraThalassionema nitzschioides og Pseudo-nitzschiaAlexandrium tamarense registreres ved Egersund.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave algeforekomster i hele området. Det har vært perioder tidligere i vinter med høye kiselalgeforekomster av typisk vårblomstrende arter flere steder i Skagerrak, men nå er algesamfunnet preget av lave algeforekomster og artsfattige algesamfunn. Det registreres lave forekomster av skadelige arter, men Alexandrium tamarense er påvist ved Vallø.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2015, Havforskningsinstituttet.