språk: English
Dato: 03.07.2015 - Neste algeinfo 10.07.2015

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Fortsatt relativt lave algeforekomster i Lyngen der både kiselalger og dinoflagellater er framtredende med ChaetocerosPseudo-nitzschia og Prorocentrum balticum som de viktigste. Ingen prøver fra Vesterålen. Relativt uendret algebiomasse i Lofoten, men kiselalgemengdene har gått tilbake og flagellater preger nå algebildet. Fremdeles mye alger videre sørover i Nordland. Chaetoceros contortus er fortsatt mest framtredende i Salten, men også litt forekomst av SkeletonemaAlexandrium tamarense ble registrert like under faregrensenivå. På Helgelandskysten er det Skeletonema og Pseudo-nitzschia som preger algeforekomstene, fortsatt med Alexandrium tamarense over faregrensenivå. Varierende algemengder i Namsosområdet der Skeletonema generelt er framtredende, med stedvis en del forekomst av flagellater.

Området Vikna-Stad (2-3)
Algeforekomstene varierer i dette området med alt fra minimumsbestander til blomstringsmengder. Det er kiselalgene som dominerer med arter som Pseudo-nitzschiaSkeletonemaThalassionema og Dactyliosolen. Det er også store bestander av dinoflagellaten Ceratium på enkelte lokaliteter. Ulike flagellater og monader påvises i hele området der spesielt Cryptophyceae og Emiliania huxleyi i er vanlige. Dinophysis er påvist under faregrensen i indre Trondheimsfjord og i Nord-Trøndelag, mens Alexandrium påviste i spormengder i Rissa.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Fortsatt moderate algeforekomster på Sunnmøre der mengden dinoflagellater har økt, mens kiselalgene har gått noe tilbake med Leptocylindrus danicusCeratium tripos og Scrippsiella trochoidea som de viktigste artene.  Alexandrium tamarense ble registrert like under faregrensenivå. Betydelig økte algeforekomster i Nordfjord der Chaetoceros curvisetus igjen er sterkt dominerende. I tillegg en del forekomst av Ceratium triposHeterocapsa rotundata og Prymnesiales. Økte, moderate algemengder i Dalsfjorden der flagellater med Eutreptiella gymnastica dominerer. Relativt uendrede, lave algeforekomster i Hjeltefjorden der Skeletonema er mest framtredende. Reduserte, moderate algemengder i Sunnhordland med Prymnesiales og Ceratium tripos som de viktigste.

I ytre strøk av Midt-Rogaland er forekomsten fortsatt lav til moderat, og dominert av store dinoflagellater, fortrinnvis av Ceratium-slekten. Ved Lysefjorden og Egersund er algeforekomsten noe redusert denne uken. Her er det fortsatt kiselalgene Skeletonema og Chaertoceros som dominerer. Av skadelige alger registreres Dinophysis norvegica under faregrensen på samtlige lokaliteter.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Moderate til høye forekomster i Agder med et blandingssamfunn bestående av kiselalgene Skeletonema og Chaetoceros spp., og dinoflagellaten Ceratium tripos som dominerende arter lengst sør. Rent dinoflagellatsamfunn ved Arendal. Her er det Ceratium-slekten (C. tripos, C. macroceros, C. lineatum, C. longipes, C. fusus) og Dinophysis norvegica som er mest fremtredende. Sistnevnte under faregrensen. Ved Risør er forekomsten svært høy og dominert av store dinoflagellater. Her registreres det forekomster av den skadelige dinoflagellaten Dinophysis norvegica langt over faregrensen.
Varierende forekomster i Oslofjorden. Høye dinoflagellatforekomster ved Kragerø (Ceratium – slekten). Her registres også Dinophysis norvegica over faregrensen.
Indre-Oslofjord preges av et rent dinoflagellatsamfunn.
 Dinophysis registreres under faregrensen i hele området med unntak av Kragerø.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2015, Havforskningsinstituttet.