språk: English
Dato: 24.10.2014 - Neste algeinfo 31.10.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Lave algeforekomster i Lyngen der dinoflagellater fortsatt dominerer med Ceratium tripos som den mest framtredende. Lav totalbestand i Vesterålen med flagellater som den viktigste gruppen. Moderate og ytterligere økte algeforekomster i Lofoten der Guinardia delicatula fortsatt dominerer og synes å være i utvikling. Flotte kjeder med celler i deling ble registrert.

Området Vikna-Stad (2-3)
Det er også denne uken små algeforekomster i hele området, med unntak av Nordmøre og Romsdal. Dinoflagellatene dominerer fortsatt i Trondheimsfjorden med Ceratium spp., Prorocentrum micansProtoperidinium spp. og Scrippsiella sp og Dinophysis spp. I Namdalen og i de sørligste delene av området dominerer kiselalger med Rhizosolenia og Skeletonema, men Guinardia, Leptocylindrus. Coscinodiscus og Pseudo-nitzschia er også denne uken vanlig i håvtrekkene. Det er imidlertid lite alger og lave totalforekomster. Alexandrium er ikke påvist denne uken. Dinophysis er fortsatt vanlig i Trøndelag, og forekommer fortsatt i mengder over faregrensen i indre deler av Trondheimsfjorden.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Reduserte algeforekomster i Nordfjord der flagellater nå er den mest framtredende gruppen, men fortsatt en del dinoflagellater med Ceratium tripos som den viktigste. Svært lav totalbestand i Dalsfjorden. Redusert algebiomasse i Hjeltefjorden ved Bergen der flagellater fortsatt er den mest framtredende gruppen, nå med Vicicitus globosus (synonym Chattonella globosa) som den mest framtredende. Varierende algeforekomster i Sunnhordland. Svært lav totalbestand i Kvinnherad, der Dinophysis tripos fortsatt registreres. Relativt uendret algebiomasse ved Bømlo med svært moderate men artsrike algeforekomster der flagellaten Vicicitus globosus (synonym Chattonella globosa) dominerer.
Lave algeforekomster i ytre strøk av Midt-Rogaland (Kvitsøy), mens det er registreres moderate totalbestander ved Stavanger. Det er Dictyocha fibula som er mest framtredende i dette området sammen med Pseudo-nitzschia spp. Dictyocha fibula dominerer også i Vindafjorden. Vicicitus globosus registreres i Vidafjorden og Lysefjorden. Dinophysis acuta påvist i ytre strøk av Midt-Rogaland.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Redusert prøvetagning i området denne uken. Dictyocha fibula dominerer algesamfunnet de fleste steder også denne uken. Kiselalgen Proboscia alata er mer fremtredende denne uken spesielt sør i området. Forekomstene av Ditylum brightwellii er økende og registreres som en vanlig art. Flagellaten Vicicitus globosus (synonym Chattonella globosa) som ble påvis i dette området forrige uke registreres fremdeles, men i lavere forekomster denne uken. Forekomstene av Dinophysis acuta er redusert og forekommer under faregrensen.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2014, Havforskningsinstituttet.