språk: English
Dato: 25.09.2015 - Neste algeinfo 02.10.2015

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2)
I Lyngen er algebiomassen fortsatt relativt høy og dominert av Ceratium med Ceratium tripos og C. macroceros som de mest framtredende. Reduserte, lave flagellatdominerte algeforekomster i Vesterålen. Også i Lofoten er algemengden redusert og lav, men kiselalger er fortsatt dominerende med Proboscia alata som den viktigste. Økte algeforekomster på Helgelandskysten der flagellater dominerer med Emiliania huxleyi og Pyramimonas som de mest framtredende.

Området Vikna-Stad (2-3)
Det er lave algeforekomster i hele området med unntak av indre Trondheimsfjord der kiselalger  Pseudo-nitzschiaSkeletonemaLeptocylindrus) og store dinoflagellater (Ceratium, Scrippsiella, Prorocentrum) dominerer. Alexandrium påvises i mengder under faregrensen i indre deler av Trondheimsfjorden, og Dinophysis forekommer i hele området, men ingen steder over faregrensen. Økte, men svært moderate algeforekomster på Sunnmøre der både kiselalger og dinoflagellater er framtredende med Pseudo-nitzschia og Ceratium macroceros som de viktigste.

Området Stad-Flekkefjord (3-4)
Betydelig reduksjon i algeforekomstene i Nordfjord der kiselalger med Pseudo-nitzschia og flagellater utmerker seg. Lite alger med flagellatdominans i Dalsfjorden. Reduserte, lave algemengder i Sunnhordland der et artsrikt dinoflagellatsamfunn er framtredende med forekomst av en del varmekjære arter. Av spesielle registeringer kan nevnes forekomst av Dinophysis tripos, Dinophysis caudata og kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis. Lave algeforekomster i ytre strøk av Midt-Rogaland og ved Egersund. Moderate algeforekomster ved Stavanger, det er dinoflagelaltene som dominerer med Prorocentrum micans og Ceratium macroceros. I Vindafjorden er domineress algesamfunnet av dinoflagellaten Prorocentrum micansDinophysis acuta og Dinophysis acuminata registreres i indre strøk, men forekommer ikke over faregrensen.


Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Det er kun tatt ut prøver sør i området. Moderate til høye algeforekomster og artsrike algesamfunn i Agderfylkene. Det er fremdeles dinoflagellatene som dominerer, men kiselalgeforekomstene er økende. Det er dinoflagellatslekten Ceratium som er mest framtredende sammen med Prorocentrum micansDinophysis acuta registreres over faregrensen i Aust-Agder.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2015, Havforskningsinstituttet.