språk: English
Dato: 19.10.2015 - Neste algeinfo 26.10.2015

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Det er vintersituasjon mange steder langs kysten med lave algeforekomster og lav artsdiversitet. Mange av prøvelokalitetene er avsluttet for i år, dette vil derfor bli siste algeinfo for 2015. Neste algeinfo vil bli publisert når overvåkningsprogrammet starter opp igjen i februar neste år.


Lave algeforekomster langs hele kysten med unntak av Trondheimsfjorden hvor det registreres moderate blomstringsmengder ( Pseudo-nitzschiaSkeletonema, Guinardia) og ytre strøk av Midt-Rogaland hvor dinoflagellatene dominerer ( Prorocentrum micansCeratium furca) sammen med Pseudo-nitzschiaDinophysis acuta registreres like under faregrensen i ytre del av Midt-Rogaland.
Det er fremdeles høye algeforekomster i Skagerrak. Det er dinoflagellatene som dominerer, spesielt slekten Ceratium. Fremdeles høye forekomster av Karenia mikimotoiDinophysis acuta registreres over faregrensen ved de to uttaksstedene Arendal og Risør.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2016, Havforskningsinstituttet.