språk: English
Dato: 11.04.2014 - Neste algeinfo 18.04.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2)
Økende kiselalgeforekomster i Troms, det er kiselalgeslekten Chaetoceros som dominerer sammen med Phaeocystis. Fortsatt økte forekomster av vårblomstrende kiselalger i prøver fra Lofoten og Vesterålen. Chaetoceros socialis sterkt dominerende i Vesterålen, mens det i Lofoten registreres varierende algemengder med stedvis moderate kiselalgeforekomster der Thalassiosira og Fragilariopsis oceanica er mest framtredende.

Området Vikna-Stad (2-3)
Det er oppblomstringsmengder av kiselalgen Skeletonema i Namdalen og i Trondheimsfjorden, mens det er avtagende totalbestander på stasjonene i Møre og Romsdal. Andre vanlige kiselalger er ThalassiosiraChaetocerosPseudo-nitzschia og ThalassionemaAlexandrium påvises i mengder under faregrensen ved Ålesund, ved Hitra og Frøya og i Trondheimsfjorden. Dinophysis registreres i spormengder i hele området.

Området Stad-Flekkefjord (3-4)
Coscinodiscus concinnus er fortsatt svært framtredende i håvtrekk på Vestlandet, men forekomstene i vannprøvene varierer. Relativt lave algeforekomster i Sogn og Fjordane og i Hjeltefjorden ved Bergen der flagellater er framtredende. I Sunnhordland ble det registrert svært moderate forekomster med Coscinodiscus concinnus og Pseudo-nitzschia seriata som de mest framtredende artene lengst i sør, mens det lenger nord er Chaetoceros debilis som dominerer.
Lave algeforekomster i ytre strøk av Midt-Rogaland. Ved Stavanger registreres det høye algebiomasser ( 2,5 mill celler/L), det er kiselalgen Skeletonema som dominerer algesamfunnet. De høye algeforekomstene som er registrert i Vindafjorden de siste ukene er nå kraftig redusert og det er nå kun lave totalbestander. Lave algeforekomster ved Egersund, det er et kiselalgedominert samfunn med SkeletonemaPseudo-nitzschia og Chaetoceros som framtredende arter.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave algeforekomster i hele området, med unntak av Ytre-Oslofjord ( Tønsberg), og Hvaler hvor det registreres moderate til høye kiselalgeforekomster. Det er dinoflagellatene som utgjør det meste av algebiomassen i Skagerrak, spesielt slekten Dinophysis og Ceratium. Unntaker er Ytre-Oslofjord hvor det er kiselalgene som er mest framtredende ( Skeletonema og Pseudo-nitzschia serriata gr.) Dinophysis acuminata og Dinophysis norvegica registreres i hele området, og ved Hvaler reistreres Dinophysis acuminata over faregrensen. Forrige uke ble Alexandrium tamarense registreres i mengder over faregrensen ved Arendal, dette kan gi giftige blåskjell og det anbefales å følge Mattilsynets kostholdsråd. Alexandrium tamarense registreres flere steder denne uken, men forekommer ikke over faregrensen.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2014, Havforskningsinstituttet.