språk: English
Dato: 22.07.2016 - Neste algeinfo 29.07.2016

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2)
Lyngen har lave og reduserte algeforekomster, der Protoperidium pellucidum og Pseudo-nitzschia er mest framtredende. Ved Tromsø moderate totalbestander, dominert av kiselalgeslekten Chaetoceros og dinoflagellatslekten Tripos. I Vesterålen har den kraftige blomstringen av kalkflagellaten Emiliania huxleyi økt. I tillegg registreres fortsatt artsrike forekomster av dinoflagellater, der Tripos med artene T. muelleri og T. longipes er vanligst, og med Alexandrium tamarense på faregrensenivå. Kiselalger dominerer fortsatt i Lofoten, med Pseudo-nitzschia og Chaetoceros som de viktigste, men også her er et artsrikt dinoflagellatsamfunn med T. muelleri, T. longipes og Scrippsiella trochoidea som mest framtredende, og med Alexandrium tamarense og Dinophysis acuminata over faregrensenivå. Fortsatt Emiliania huxleyi-blomstring i Salten, men nivået er redusert. Mengden av dinoflagellater har økt, med T. muelleri og T. longipes som de mest framtredende, samt økt forekomst av D. acuminata. Noe reduserte kiselalgemengder på Helgelandskysten, men Guinardia delicatula dominerer fortsatt. Litt økte forekomster av Emiliania huxleyi som nå registreres på et svært moderat blomstringsnivå.

Området Vikna-Stad (2-3)
Fortsatt et variert algesamfunn i Fosnesområdet i Trøndelag med flagellater som den mest framtredende gruppen. Emiliania huxleyiHeterocapsa triquetra og Guinardia delicatula er de mest framtredende artene.
Det er lave til moderate algeforekomster sør i området, men de tar seg opp igjen ved Hitra med moderate bestander av kiselalger. Det er moderate til høye bestander i ytre strøk, mens det i Trondheimsfjorden er lave bestander. Hele området, bortsett fra indre deler av Trondheimsfjorden er dominert av kiselalger med innslag av dinoflagellater og flagellater. Innerst i Trondheimsfjorden er det dinoflagellater og dyreplankton som dominerer. Dominerende kiselalge i området er fortsatt Dactilyosolen fragilissimus, med innslag av ChaetocerosLeptocylindrus, Guinardia, Cerataulina, Skeletonema, og Pseudo-nitzschia. Av dinoflagellater er vanlige arter Scrippsiella, Diplosalopsis, Protoperidinium og Tripos vanlige arter. Dinophysis påvist overalt utenom ved Molde, men er ikke funnet over faregrensen noen steder denne uken. Alexandrium tamarense og minutum er påvist på begge stasjonene i Trondheimsfjorden.

Området Stad-Flekkefjord (3-4)
Dinoflagellater som Tripos lineatum og små flagellater preger algeforekomstene på Sunnmøre. Flagellater dominerer generelt algeforekomstene i Dalsfjorden, i Ulvsundet nær Bergen og i Sunnhordland med økte forekomster av Emiliania huxleyi. I tillegg litt dinoflagellater, med innslag av blant annet Heterocapsa rotundata og Tripos muelleri. Økte forekomster av A. tamarense i Bergensområdet.
Lave algeforekomster ved Sveio, dominert av kiselalger som Chaetoceros. Midt-Rogaland har også lave forekomster, der kiselalgene Skeletomema, Cerataulina pelagica og Proboscia alata dominerer. Fortsatt lave bestander ved Egersund, dominert av Skeletonema. Av dinoflagellater er det Tripos som er mest dominerende i hele dette området

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave til moderate algeforekomster de fleste steder i området. I Indre-Oslofjord er det kiselalgen Pseudo-nitzschia som er mest fremtredende. Lenger sør er det betydelig innslag av Chaetoceros-arter og Proboscia alata. Dinoflagellaten Kareneia mikimotoi er fremdeles vanlig ved Arendal. I de vestre delene av området er det mye Tripos-arter.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2016, Havforskningsinstituttet.