språk: English
Dato: 15.08.2014 - Neste algeinfo 22.08.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Fortsatt middels algeforekomster i Lyngen. Biomassen domineres av et artsrikt samfunn av dinoflagellater hvor slektene Ceratium og Protoperidinium er mest fremtredende. Både Alexandrium ostenfeldii og Dinophysis acuminata ble registrert i lave konsentrasjoner. Det var lav totalbestand i Lofoten. Dinoflagellater dominerer biomassen også her, med små arter som Hetertocapsa triquetra som fremtredende. Middels algeforekomster i Salten hvor Skeletonema fortsatt dominerer. Det ble registrert lave konsentrasjoner av Alexandrium ostenfeldii og Dinophysis acuminata. Det var reduserte forekomster i Helgeland sammenliknet med forrige uke, og det er nå er lav algebiomasse her. Biomassen var dominert av flagellater, med Emiliania huxleyi som mest fremtredende.
Høy algeforekomst i Troms med kiselalgen Chaetoceros spp., Pseudo-nitzschia spp., og Dactyliosolen fragelissimus som fremtredende arter.

Området Vikna-Stad (2-3)
Med et par unntak er det lave algeforekomster i Midt-Norge. På de fem nordligste stasjonene er det kiselalgene som dominerer med svake blomstringer av Guinardia delicatula.I området forøvrig er det et typisk blandingsplankton med små til store mengder av kiselalger  Dactyliosolen fragilissimusProboscia alata, Cyclotella choctawhatcheana) og/eller dinoflagellater (Ceratium spp., Prorocentrum micans). Alexandrium påvises denne uken i mengder under faregrensen i Namdalen. Dinophysis er vanlig i hele området, med mengder nær faregrensen i Trondheimsfjorden.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Middels algeforekomster i Nordfjord. Dinoflagellater dominerer med Ceratium tripos og Heterocaps triquetra som mest fremtredende arter. En del Azadinium spinosum, samt lave forekomster av Dinophysis acuminata er ble også registrert i prøvene fra Nordfjord denne uken. I Dalsfjorden er biomassen lav og dominert av flagellater. I Hjeltefjorden ved Bergen, har totalforekomstene økt noe igjen og er nå middels. Dinoflagellater dominerer med Hetercapsa triquetra som mest fremtredende. Det var også en del Chrysochromulia spp. i prøven fra Hjeltefjorden. Middels algeforekomster i Kvinnherad. Det var fortsatt mest kiselalger med Dactyliosolen fragilissimus og Chaetoceros minimus/throndsenii som de mest fremtredende artene. Det var også middels totalforekomster ved Bømlo. Biomassen var her dominert av flagellater.

Varierende algeforekomst i Rogalandsområdet fra lav ved Tysvær og Stavanger, middels ved Kvitsøy og høy ved Egersund. Ved Egersund er det Skeletonema-oppblomstring, endel Chaetoceros spp., samt diverse dinoflagellater  GymnodiniumScrippsiella-gruppen, Ceratium-slekten (tripos, macroceros, fusus) og Prorocentrum micans. Spor av Dinophysis acuminata.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Lave forekomster sør i Agder med dinoflagellaten Ceratium (tripos og macroceros) som dominerende art. Økende algeforekomster ved Arendal denne uken. Her er det små flagellater (<10 µm, 2,9 mill celler/liter), små Cryptophyceae (< 10 µm), dinoflagelatene Ceratium tripos, C. Fusus, Prorocentrum micans, og små Gymnodinium (10x20 µm) mest fremtredende. Spor av Dinophysis acuminata, D. norvegica og D. rotundata i prøven. I Telemark registreres det denne uken moderate forekomster dominert av Ceratium fusus, C.macroceros, C.tripos, P. Micans og små flagellater. Spor av de skadelige algene Dinophysis norvegica, D. rotundata og Pseudo-nitzschia sp.
I Vestfold er det moderat forekomst med et blandingssamfunn av små flagellater, kiselalgene Chaetoceros spp. og Skeletonema, og dinoflagellatene  Ceratium tripos og små Gymnodinium som fremtredende arter. Spormengder av Dinophysis acuminata og D. rotundata. Lav forekomst i Asker. Her er det kiselalgene Chaetoceros spp., små flagellater og dinoflagellatene C. tripos og P. micans som danner algebildet.
Høy og variert forekomst ved Hvaler denne uken. Kiselalgene Chaetoceros spp. og Pseudo-nitzschia sp. og dinoflagellatene Prorocentrum micans og Ceratium (fusus og tripos) som er de fremtredende artene. Dinophysis acuminata under faregrensen ved Engelsvik.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2014, Havforskningsinstituttet.