språk: English
Dato: 25.07.2014 - Neste algeinfo 01.08.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Ytterligere reduserte algeforekomster i Lyngen, der Pseudo-nitzschia dominerer, med litt forekomst av Skeletonema. Reduserte forekomster av Alexandrium tamarense. Fortsatt lite alger ved Tromsø, kiselalgene Pseudo-nitzschiaThalassiosira og Leptocylindrus dominerte. Lav totalbestand i Lofoten. Betydelig reduksjon i algemengden i Salten der Skeletonema fortsatt dominerer. I tillegg litt forekomst av ChaetocerosPseudo-nitzschia og ulike typer dinoflagellater med forekomst av Alexandrium tamarense over faregrensenivå. Litt økte algeforekomster og dominans av kiselalger på Helgelandskysten med Chaetoceros contortus, Skeletonema og Pseudo-nitzschia som de mest framtredende. I tillegg en del forekomst av dinoflagellaten  Heterocapsa triquetra.


Området Vikna-Stad (2-3)
Det er vedvarende artsrike algesamfunn i dette området med dominans av enten kiselalger og/eller dinoflagellater, men med små til moderate totalforekomster. De vanligste kiselalgene denne uken er SkeletonemaPseudo-nitzschia ,Guinardia, Leptocylindrus og Chaetoceros. Sammen med kiselalgene forekommer dinoflagellater som HeterocapsaScrippsiella og Ceratium i varierende mengder. Kalkflagellaten Emiliania observeres fortsatt i mindre mengder i hele området. Alexandrium er påvist i spormengder i Nordmøre og i Namdalsområdet. Dinophysis forekommer i hele området, og i mengder over faregrensen i indre Trondheimsfjord.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Fortsatt høye algeforekomster i Nordfjord. Kiselalgemengden er imidlertid redusert, mens mengden av dinoflagellater har økt. Kiselalger er likevel fortsatt mest framtredende med SkeletonemaChaetoceros curvisetus og Dactyliosolen fragilissimus som de viktigste. Dinoflagellatforekomstene domineres av Ceratium tripos og Protoperidinium med registrering av Dinophysis acuminata over faregrensenivå. Ytterligere redusert algemengde i Dalsfjorden der dinoflagellater med C. tripos dominerer. Økt algemengde og fortsatt flagellatdominans i Hjeltefjorden ved Bergen der Prymnesiales fortsatt er framtredende. I Kvinnherad har dinoflagellatmengden økt med Alexandrium pseudogoniaulax som dominerende art. I tillegg en del forekomst av C. tripos og nakne dinoflagellater. Fortsatt en del kiselalger med Chaetoceros curvisetusDactyliosolen fragilissimus og Leptocylindrus danicus som de viktigste. Økte algeforekomster ved Bømlo der dinoflagellater og flagallater dominerer med Ceratium tripos som den mest framtredende arten.
Fortsatt lave algeforekomster i Rogalandsområdet. Dinoflagellatslekten Ceratium dominerer, det er svært lave kiselalgeforekomster. Spormengder av Dinophysis finnes noen steder.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Fortsatt lave eller reduserte algeforekomster i Agder og Telemark, der kiselalgen Proboscia alata dominerer. Noe mer alger innover i Oslofjorden, med større innslag av Chaetoceros (særlig små encellede arter). Mest alger langs Østfoldkysten, der dinoflagellaten Alexandrium pseudogonyaulax stedvis utgjør mye av algebiomassen. Spormengder Dinophysis (norvegica, acuminata og rotundata) under faregrense i hele området, mest i Østfold.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2014, Havforskningsinstituttet.