språk: English
Dato: 17.10.2014 - Neste algeinfo 24.10.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Området Finnmark-Vikna (1-2).
Reduserte, algeforekomster i Lyngen der dinoflagellater dominerer med Ceratium tripos som den mest framtredende. Lav totalbestand i Vesterålen. Moderate og økte algeforekomster i Lofoten der Guinardia delicatula dominerer. Svært lav totalbestand på Helgelandskysten.

Området Vikna-Stad (2-3)
Det er også denne uken små algeforekomster i hele området med lite artsmangfold i håvtrekkene. Dinoflagellatene dominerer fortsatt i Trondheimsfjorden med Ceratium spp., Prorocentrum micansProtoperidinium spp. og Scrippsiella sp og Dinophysis spp. I Namdalen og i de sørligste delene av området dominerer kiselalgene med Rhizosolenia og Skeletonema, men Guinardia, Leptocylindrus, Lauderia. Coscinodiscus og Pseudo-nitzschia er også denne uken vanlig i håvtrekkene. Alexandrium er påvist i Molde denne uken. Dinophysis er vanlig i Namdalen og Trøndelag, og forekommer fortsatt i mengder over faregrensen i indre deler av Trondheimsfjorden.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Reduserte algeforekomster i Nordfjord der dinoflagellater med Ceratium tripos og Ceratium furca var framtredende. Lav totalbestand i Dalsfjorden. Relativt uendret og lav algebiomasse i Hjeltefjorden ved Bergen der flagellater fortsatt er den mest framtredende gruppen med litt innslag av nakne dinoflagellater. Varierende algeforekomster i Sunnhordland. I Kvinnherad domineres de lave algeforekomstene av dinoflagellater med Ceratium tripos som den mest framtredende. Forekomst av Dinophysis tripos. Lenger sør ved Bømlo har algeforekomstene økt og domineres av flagellater der Vicicitus globosus (synonym Chattonella globosa) er mest framtredende. Algen bidro i 2008 til fiskedød i området. Også her litt innslag av nakne dinoflagellater. Lite kiselalger, men relativt artsrike forekomster der blant annet Bacteriastrum og Ditylum brightwelli ble registrert.
Lave algeforekomster langs kysten av Rogaland. Kiselalgene dominere i hele området, med SkeletonemaChaetoceros og Pseudo-nitzschia som fremtredende arter. Ditylum brightwelli vanlig i ytre strøk. Dictyocha fibula og Dictyocha speculum forekommer i hele området. Dinophysis acuta påvises ved Kvitsøy men forekommer ikke over faregrensen.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Redusert prøvetagning i området denne uken. Kiselalgeforekomstene er redusert og algesamfunnet domineres av dinoflagellater og flagellater.  Dictyocha fibula dominerer de fleste steder i området. Det registreres også mye av en art som kan være Chattonella globosa, men identifiseringen er usikker. Denne er spesielt vanlig i Risør (13 000 celler/L) og er en art som kan forårsake fiskedød. Dinoflagellaten Noctiluca scintillans registreres ved Arendal. Dinophysis acuta registreres i hele området og på faregrensen ved Flekkerøy, Finnøysundet og Larvik.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2014, Havforskningsinstituttet.