språk: English
Dato: 31.10.2014 - Neste algeinfo 07.11.2014

Kart

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA. Ønsker du informasjon om hvorvidt blåskjell er spiselige eller ikke, anbefales Mattilsynet sin webside eller blåskjelltelefonene 820 33 333.

Vi kan kontaktes på e-mail

Det er nå vintersituasjon i planteplanktonen langs store deler av kysten, det vil si at det er lave algeforekomster og liten artsdiversitet. Ukens algeinfo blir derfor den siste i år. Ny algeinfo vil bli publisert i februar. Skulle algesituasjonen tilsi det vil det bli lagt ut ny alginfo før det.


Området Finnmark-Vikna (1-2).
Lave algeforekomster i Lyngen der dinoflagellater fortsatt dominerer med Ceratium tripos som mest framtredende art. Lav totalbestand i Vesterålen med flagellater som den viktigste gruppen. Moderate og ytterligere økte algeforekomster i Lofoten der Guinardia delicatula fortsatt dominerer og synes å være i utvikling. Flotte kjeder med celler i deling ble registrert.

Området Vikna-Stad (2-3)
Det registreres moderate oppblomstring av kiselalger ( Pseudo-nitzschia og/eller Skeletonema) på Nordmøre og ved Molde. Ellers er det lave algemengder i hele området. Dinophysis påvises i prøver fra Nord-Trøndelag, men ikke i mengder over faregrensenAlexandrium er ikke påvist denne uken.

Stad-Flekkefjord (3-4)
Reduserte algeforekomster i Nordfjord der flagellater nå er den mest framtredende gruppen, men fortsatt en del dinoflagellater med Ceratium tripos som den viktigste. Svært lav totalbestand i Dalsfjorden. Redusert algebiomasse i Hjeltefjorden ved Bergen der flagellater fortsatt er den mest framtredende gruppen, nå med Vicicitus globosus (synonym Chattonella globosa) som den mest framtredende. Varierende algeforekomster i Sunnhordland. Svært lav totalbestand i Kvinnherad, der Dinophysis tripos fortsatt registreres. Relativt uendret algebiomasse ved Bømlo med svært moderate men artsrike algeforekomster der flagellaten Vicicitus globosus (synonym Chattonella globosa) dominerer.
Lave algeforekomster langs kysten av Rogaland og Haugalandet. I Ytre strøk er det Dictyocha fibula som dominerer fremdeles sammen med et artsrikt kiselalgesamfunn ( Ditylum brightwelli, Skeletonema). Ved Vindafjorden er det kiselalgene Pseudo-nitzschia og Skeletonema som er mest fremtredende.

Området Flekkefjord-Hvaler (4-5)
Det er tatt ut prøve kun ved tre lokaliteter i området denne uken. Lave algeforekomster ved alle uttaksstedene. Det registreres artsrike algesamfunn hvor kiselalgene ( Proboscia alata, Ditylum brightwellii og Skeletonema) er mest fremtredende sammen med Dictyocha speculum og Dictyocha fibula.
Vicicitus globosus (synonym Chattonella globosa) registreres ved alle lokalitetene, men forekomsten er redusert.


Ønsker du å motta en e-post når vi publisere ny algeinfo?

E-post:
Copyright © 2015, Havforskningsinstituttet.